Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi oikeastaan on? Se on kysymys, johon monikaan ei osaa antaa oikeaa vastausta. Tämä on harmillista, sillä oikeaoppisella markkinoinnilla yrittäjä kuin yrittäjä voisi saada myyntinsä nousuun ja brändinsä kasvuun. Kiinnostaako sinua saada tietää, mitä markkinointi on? Jos vastasit kyllä, olet tullut aivan oikeaan paikkaan, sillä tämä sivu avaa termiä markkinointi syvällisemmin kuin koskaan. Jos et aikaisemmin ole tullut pohtineeksi markkinoinnin syvintä olemusta, nyt on hyvä aika alkaa opettelemaan sitä. Lue tämä artikkeli, niin opit kaiken markkinoinnista ja sen olemuksesta.

Markkinointi-termi

No niin, termi markkinointi. Mitä se siis oikeastaan tarkoittaa? Periaatteessa markkinointi tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joita tehdään siksi, että halutaan asiakkaan ostavan yrityksen tuotteita tai palveluita. Muista siis, että markkinointi on paljon enemmän kuin pelkkää mainontaa ja myyntiä. Markkinointi on asiakaslähtöinen ja erittäin tarkkaan suunniteltu kokonaisuus, joka koostuu monesta eri osa-alueesta. Markkinoinnin perusideana on tuntea asiakkaiden tarpeet ja osata vastata niihin paremmin kuin kukaan muu kilpailija.

Laatu ja erottuminen

Yksi markkinoinnin tärkeimmistä osasista on tietenkin se, että tarjotaan hyvää laatua. Yrityksen markkinoimien tuotteiden tai palveluiden on oltava niin hyviä, että asiakkaat tahtovat niitä ostaa. Yksi haaste on tietenkin erottua kilpailijoista: sinun täytyy pystyä kertomaan asiakkaille, miksi heidän tulisi kaikista vaihtoehdoistaan valita juuri sinun tuotteesi. Tietenkin tuotteet pitää myös rakentaa kohderyhmääsi ajatellen, jotta ne ovat heille mahdollisimman mieluisia.

Hinnoittelu ja saatavuus

Hinnoittelu on yksi ratkaisevista tekijöistä. Sinun on hinnoiteltava tuotteet niin, että ne vastaavat asiakkaiden odotuksia, lyövät kilpailijat ja jättävät sinulle jotakin käteenkin. Saatavuus on myös yksi suurimmista pointeista: tuotteiden on oltava kuluttajan saatavilla mahdollisimman helposti ja nopeasti. Tuotteita pitää kuluttajalle markkinoida markkinointiviestinnän kautta, sillä jos kuluttaja ei tiedä tuotteen olemassaolosta eikä sen upeista ominaisuuksista, ei hän voi sitä ostaakaan.

Asiakaspysyvyys

Sen sijaan että tähtäisit kertakauppojen tekemiseen, kannattaa tähdätä asiakaspysyvyyteen. Tällä on pitkällä tähtäimellä parempia ja näkyvämpiä tuloksia. Asiakastyytyväisyys on markkinoinnille ohjenuora, ja myöskin sen onnistumisen mittari. Jos asiakas on tyytyväinen ostokseensa ja saamaansa palveluun, tulee hän todennäköisemmin jatkamaan asiakassuhdettaan ja kun asiakassuhteet ovat pitkiä, on yrityksellä mitä parhaimmat eväät menestymiseen.

Myönteinen imago

Myönteisen imagon rakentaminen on yksi markkinoinnin tärkeimmistä tavoitteista. Imago tarkoittaa sitä mielikuvaa, joka yrityksestä ja sen tuotteista syntyy ulkopuoliselle. Tämä on tärkeä osa, sillä imagon avulla yritys jää potentiaalisen asiakkaan mieleen paremmin. Sitä markkinointitaktiikkaa, jota käytetään imagon luomiseen ja vahvistamiseen kutsutaan yrityskuvamarkkinoinniksi.

Asiakaskunnan tarpeet

Tuotteiden kehittäminen oman asiakaskunnan tarpeita vastaavaksi on markkinointia. Potentiaaliset asiakkaat eivät aina ole tietoisia siitä, että tarvitsevat tuotetta. Siksi yksi markkinoinnin isoimmista kulmakivistä onkin herättää asiakkaan piilevä tarve saada tuote ja saada tämä kiinnostumaan tarjoamastasi tuotteesta.

Esimerkiksi voidaankin ottaa vaikkapa tavallinen omakotitalon omistaja. Häntä eivät aluksi lämpöpumput kiinnosta, koska hän ei tiedä niiden hyödyistä yhtikäs mitään. Hän kuitenkin pitää kotinsa lämmityskustannuksia liian korkeina. Kun markkinointiviestintä kantautuu hänenkin korviinsa ja hän saa tietää, että lämpöpumpun avulla hän saa lämmityskustannukset laskuun, herää potentiaalisen asiakkaan kiinnostus tuotetta kohtaan pikku hiljaa ja pian asiakas hankkiikin käyttöönsä lämpöpumpun.

Tarve on siis olemassa, mutta tietoa ei ennen markkinointia ole ollut tarpeeksi. Kun tieto on saatu välitettyä potentiaaliselle asiakkaalle ja kiinnostus on onnistuneesti herännyt, on markkinointi onnistunut juuri niin kuin pitääkin.

Pienyritykset

Kun puhutaan pienyrityksistä, niiden markkinointi on ihan oma kenttänsä. Pienyrityksille tärkeintä on oman asiakaskunnan tavoittaminen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistus on tässä tapauksessa entistäkin tärkeämpää. Pienyritysten suurin ongelma on yleensä hinnoittelu. Pienen yrityksen on haastavaa kilpailla hinnoista alan jättiläisen kanssa, joten tuotteista, laadusta ja palvelusta pitää tehdä entistäkin houkuttelevampia, jotta asiakkaat olisivat valmiita pulittamaan niistä isompia rahoja. Jälleen markkinointi tulee kuvioihin, sillä jos potentiaaliset asiakkaat eivät edes tiedä yrityksen olemassaolosta, ei paraskaan tuote mene kaupaksi. Jos tuotteet eivät mene kaupaksi ollenkaan, kaatuu koko yritys.