Markkinoinnin historiaa

Markkinoinnin historia lyhyesti

Markkinoinnilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla organisaatio tai yritys pyrkii parantamaan tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Oletko koskaan miettinyt, kuinka kauan maailmassa on harjoitettu markkinointia? Jos olet, niin olet tullut oikeaan paikkaan…

Tämä artikkeli käsittelee markkinoinnin historiaa aina sen alkuajoilta saakka. Tutustut tätä artikkelia lukiessasi muun muassa mistä lähtien markkinointia on harrastettu ja miten se on muuttunut ja kehittynyt matkan varrella. Artikkeli tarjoaa sinulle mielenkiintoisia ja opettavaisia lukuhetkiä ja myös palan kiinnostavaa historiaa.

Markkinointi on aina ollut osa ihmiskunnan historiaa tavalla tai toisella. Ei kuitenkaan liene yllättävää, että varsinaisen lähtölaukauksen se sai teollisen vallankumouksen aikoihin, kun massatuotanto mahdollistettiin ja tuotteita alettiin tuottaa enemmän kuin koskaan ennen. Ennen tätä kilpailu ei ollut oikeastaan tunnettu termi, sillä yleensä tarjonta ei vastannut kysyntää, vaan tuotteet menivät hetkessä ilman sen kummempaa mainostusta. Kaupallisen toiminnan ajateltiin olevan melkeinpä rikollista ja suurin osa ihmisistä oli vielä tuolloin omavaraisia. Tästä lähti kuitenkin liikkeelle lumipallomainen efekti ja liiketoiminta lähti hitaaseen nousuun. Teollinen vallankumous puolestaan sai aikaan kapitalismin räjähdyksenomaisen nousun.

Teollinen vallankumous

Teollinen vallankumous tarkoittaa 1750-luvulla Englannista alkanutta ja nopeasti koko muuhun Eurooppaan levinnyttä hurjan suurta muutosta niin teknologian kuin yhteiskunnan ja taloudenkin saralla. Tuolloin energiaa alettiin ensimmäistä kertaa tuottaa uudella menetelmällä, sillä tuolloin keksittiin yksi maailman mullistavimmista keksinnöistä, höyrykone. Höyrykoneen myötä mahdollistui massatuotanto, mikä sai tekstiiliteollisuuden ennen näkemättömään nousuun. Teolliset vallankumoukset eivät kuitenkaan tähän yhteen kertaan loppuneet, sillä vielä parempaa oli edessä.

Toinen teollinen vallankumous alkoi 1800-luvun lopulla. Tuolloin keksittiin sähkö- ja polttomoottori. Tämän murroksen myötä USA ja Saksa nousivat maailman johtaviksi teollisuusmaiksi.

Kolmas teollinen vallankumous on tapahtunut vasta vastikään, 1900-luvun loppupuolella. Tuolloin keksittiin mikropiirit ja useita muita elektronisia keksintöjä. Näiden tuotanto laajensi teollisen toiminnan myös köyhiin Aasian maihin, kuten Kiinaan. Ilman massatuotantoa ei ole kapitalismia eikä sitä kautta myöskään markkinointia.

Markkinointi alkoi kehittyä

Koska teollinen vallankumous sai alkunsa Englannista, oli maa uranuurtaja myös markkinoinnin saralla. Kun talous lähti kasvuun, myös kulutus lähti hurjaan nousuun. Samaan aikaan myös lehdistö kehittyi aivan uusiin uomiinsa ja julkaisuista tuli kehittyneempiä ja säännöllisempiä. Tuona aikana teollisuus mahdollisti myös sen, että muodista tuli kaupallista ja varsinkin naisten kulutus kasvoi moninkertaiseksi entisestään. Kun sanomalehdistä poistettiin leimavero sekä mainosvero 1850-luvulla, mainonta saattoi lähteä uuteen kehitysnousuun.

Pian tämän jälkeen saivat maailman ensimmäiset mainostoimistotkin alkunsa. Niin Englantiin kuin Yhdysvaltoihinkin perustettiin 1880-luvulla moderneja mainostoimistoja, joiden asiakkaina toimivat yritykset lähtivät iloisin mielin yhteistyöhön. Tähän saakka mainosten välittäjiä oli kyllä ollut olemassa, mutta heidän tehtävänsä oli pääasiassa ollut välittää mainostilaa yrittäjille. Nyt mainosten koko ulkoinen muoto koko hurjan muutoksen, kun mainosten ulkoasusta tulikin nyt taiteilijoiden käsialaa. Lehdet eivät tällöin olleet suinkaan ainoa mainostuskanava. Jo tuolloin mainoksia painettiin myös postimyyntiluetteloihin sekä erilaisiin lehtisiin ja julisteisiin.

1900-luku oli markkinoinnille sinänsä murroksellista aika, sillä tuolloin alettiin hahmottaa ja tutkia sen peruskonsepteja. Tätä seuraavat vuosikymmenet saattoivat markkinoinnin hurjaan kasvuun ja kehitykseen, ja ryhdyttiin ottamaan yhä tieteellisempää ja tieteellisempää lähestymistapaa ja markkinoinnille alettiin luoda termistöä. Markkinointi on myös aina kehittynyt yhteiskunnan ja sen tarpeiden mukana. Kun 50-luvulla tavoitteena oli saada myytyä niin suuria määriä kuin suinkin pystyttiin, alkoi 60- ja 70-lukujen mainonta painottamaan esimerkiksi kansainvälisyyttä ja ympäristöystävällisiä piirteitä, kuten ajan henkeen ja sosiaalisiin muutoksiin yleisestikin oli sopivaa.